Loading
Armalar
"Zırhlı Orhaniye Fırkateyni'nin Kıç Arması”
Yüksek oyma-kabartmalı, sancak, kılıç ve kalkandan oluşan armanın alt kısmında eski Türkçe yazı ile "Orhaniye" yazılıdır.
“Ertuğrul Yatı'na ait Arma”
Yekpare oymalı sancak, mızrak, balta, tabanca, top, kılıç, adalet terazisi, kornodan oluşan armanın üzerinde Sultan Reşat’ın (1909–1918) tuğrası vardır.
“Fethiye Kalyonu'na ait Arma”
Oyma kabartma sancak, borazan, balta, mızrak, tüfek, sadak, korno ve kılıçtan oluşan armanın merkezinde Sultan Abdülmecit'in (1839-1861) tuğrası vardır. Fethiye Kalyonu'na ait arma, 1861 yılında Tersane-i Amire’de yapılmıştır.
“Sultan Reşat Devrine (1909 –1918) ait Arma”
Yüksek oyma kabartma, natüralist üslupta yapılmıştır ve iki parçadan oluşmaktadır. Simetrik olarak yerleştirilmiş kuş ve çiçek figürlerini ortalayan bölümde sedefli arma bulunmaktadır. Sultan V. Mehmet Reşat dönemine aittir.
“Sultan Mehmet Reşat Dönemine Ait Osmanlı Arması”
Hamidiye Zırhlısı’nda kıç arması olarak kullanılmıştır. Armanın üzerinde Sultan Mehmet Reşat tuğrası bulunmaktadır. Kalkanın üzerinde “el-müstenid bitevfikat-ir-rabbaniye melik-üd-devlet-il Osmaniye” cümlesi yazılıdır.
“Aziziye Fırkateyninin Kıç Arması”
1864 yılında yapılan Aziziye Fırkateynine aittir. Tersane-i Amire’de yapılmıştır. Kırmızı ve yeşil boyalarla renklendirilen armanın üst kısmında Sultan Abdülaziz’in tuğrası, ortada kalkan, sancak ve silahlardan oluşan saltanat armasının alt kısmında ise eski Türkçe “Aziziye” yazısı bulunmaktadır. Armada ahşap oyma tekniğinin yanı sıra ahşap içine ahşap katma tekniği ile yapılmış tezyinat dikkat çekmektedir.