Loading
“Usturlab”

Gökcisimlerinin konumlarını ve  yeryüzündeki nesnelerin yüksekliği ile birbirlerine olan uzaklıklarını ölçebilen astronomi aletidir. Eyyubi Sultanı El-Muazzam Şerif El-Dünya Velidin İsa Ebu Bekir İçin, Şam Şehri koordinatlarına göre yapılmıştır. 1222-1223 Yılı,  Baalbekli Abdurrahman İbn Sinan El-Nacar  yapımı usturlab pirinç ve gümüştür.