Loading
“Yatağan”

Hicri 1200 / Miladi 1785 yılında yapılmıştır. Demir namlu yüzeyleri altın savatlı bitkisel süslemelerle kaplanmış olup tek kan oluklu, tek yüzlü, balçaksız, kabzası metal çift kulaklıdır. Kabzanın dibinde mercan kakması görülür. Namlunun sol yüzünde altın savatlı "Maaşallah" yazısı ve stilize tuğra bulunmaktadır. Bu yüzündeki 4 kartuşta 8 satır Eski Türkçe metin yazılmıştır. Sağ yüzüne yine kartuş içinde "Sahibi Osman Ameli Salih sene 1300" (1882 M.) yazılmıştır. Ahşap kını deri ve metal kaplamalı, ucu ejder formludur.

Namlu uzunluğu: 59.5 cm.