Loading
Kesici Silahlar
“Yatağan, 19. yüzyıl”
Osman Halil tarafından 1811 yılında yapılmıştır. Namlusu kazıma çiçek motifleriyle, kabzası mercan taşı kakmalarıyla, kını kabartma arabesk motifleriyle süslüdür.
“Laz Yatağanı, 19. yüzyıl”
Kıvrımlı demir namluludur. Boynuzdan yapılan kabzası çift kulaklı olup, balçağı yumuşak deriden yapılmıştır. Kını şişkin bombeli ve koyu kahverengi deridendir.
“Yatağan”
Hicri 1200 / Miladi 1785 yılında yapılmıştır. Demir namlu yüzeyleri altın savatlı bitkisel süslemelerle kaplanmış olup tek kan oluklu, tek yüzlü, balçaksız, kabzası metal çift kulaklıdır. Kabzanın dibinde mercan kakması görülür. Namlunun sol yüzünde altın savatlı "Maaşallah" yazısı ve stilize tuğra bulunmaktadır. Bu yüzündeki 4 kartuşta 8 satır Eski Türkçe metin yazılmıştır. Sağ yüzüne yine kartuş içinde "Sahibi Osman Ameli Salih sene 1300" (1882 M.) yazılmıştır. Ahşap kını deri ve metal kaplamalı, ucu ejder formludur.
“Türk Kılıcı”
Kılıç çelikten yapılmış olup, tek namlulu ve eğridir. Kabzası boynuzdandır. Demir balçak altın kakmalı bezemeli olup haç şeklindedir. Ahşap kını deri ve demirle kaplıdır.
“Balta”
Ağaç sapın alt kısmı ve yukarıda demir kesici kısmın monte edildiği yerler pirinç kaplıdır. Sapın alt kısmında bulunan pirinç bölüm yivli, üstteki pirinç bölüm ise düzdür. Demir kısmın bir tarafı geniş yüzeyli, hilal formlu ve kesicidir. Diğer tarafı ağırlık merkezini dengeleyici şekilde küçük topuz şeklindedir.
“Balta, 18. yüzyıl sonu–19. yüzyıl başları”
Bahriye silahendaz erleri ve itfaiyecilerin kullandıkları baltadır. Ağzı çelikten ve yarım ay şeklinde yapılmıştır. Ahşap sapına pirinçten bilezikler geçirilmiştir.