Loading
Exhibition Hall

    Rauf ORBAY, Osmanlı Devlet'nin son dönemlerinde, Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde önemli görevlerde bulunan asker kökenli siyaset adamıdır.

    Kıdemli Yüzbaşı Hüseyin Rauf ORBAY komutasındaki Hamidiye Kruvazörü'nün Ege ve Akdeniz'de olağanüstü güç koşullarda icra etmiş olduğu yaklaşık 7.5 ay süren Akın Harekatı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin altın sayfalarından birini teşkil ettiği gibi, Genel Deniz Harp Tarihi açısından da bu tür harekatın emsalsiz örnekleri arasında gösterilmektedir.

     Rauf Orbay Salonu'nda, Buhar Devri Osmanlı Donanması'na ait eserler sergilenmektedir. Buhar Devri 19.yy ikinci yarısından sonra donanmanın modernize edildiği ve buhar gücünün denizlere egemen olduğu dönemdir. Bu dönemin ünlü gemilerinden Ertuğrul Fırkateyni modeli, İclaliye Zırhlı Korveti ve Hamidiye Zırhlısı'nın yağlıboya tabloları en dikkat çekici eserler arasındadır.

 

İlk resim üzerine fare ile tıklayarak, slayt şeklinde görebilirsiniz.