Yükleniyor
“Fevzi Bahri Fırkateyni, Yarım Model”

Tulü: 123
Arzı: 32
Su: 13
Top: 22
İnşa Tarihi: 1244 Rumi