Yükleniyor
“Ağızdan Dolma Demir Kaval Top”

Üzerinde gümüş kakma ile “Sahibi Elhac Ali Mir Mehsal Canik Mutasarrıfı Tarafı Nuzulu (Trabzon) Fi Sene 1181”(1767), "Maaşallah" yazılıdır.